Malacky - drevený kríž za mestom

Za mestom pri ceste do Rohožníka, len pár metrov za diaľnicou je drevený kríž. Jeho pravdepodobným predchodcom by mohol byť kríž, o ktorom P. Hallon uviedol nasledovné údaje. V roku 1783 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista na rohožníckej ceste. Pred rokom 1851 bol obnovený Antonom Brumichom, ktorý ho opatril základinou 8 zlatých a dal naň pripevniť plechový korpus Krista. Kríž bol zakreslený už počas 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska a od 3. vojenského mapovania je na mapách nepretržite zaznamenaný až do dnešnej doby.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy