Lozorno - Szýllabov kríž (1880)

V zalesnenom chotári obce pri ceste na vrch Ohek je liatinový kríž pravdepodobne na murovanom podstavci. Dal ho postaviť gróf Alojz Károlyi, keď tu v roku 1880 zastrelil pytliak Martin Dujnič, zvaný Míček, poľovníka Leopolda Szýllabu. Táto nešťastná udalosť je na kríži zaznamenaná na dvoch tabuľkách v nemeckom a slovenskom jazyku. Turistický oddiel z Lozorna, známy aj svojimi kresťanskými aktivitami, dal kríž opraviť. Po obnove bol 7. októbra 2006 vysvätený kňazom Jánom Mozoľom. Pri obnove prišlo zároveň k drobnému premiestneniu kríža na prístupnejšie miesto.

 

An dieser Stelle
wurde mein lieber Schweißjäger
Leopold
SZÝLLABA
in treuer und mathiger
Pflichterfüllung
am 12. Oktob. 1880
vom Raubschützen
Martin Dujnič miček
erschossen.
Na tomto mieste
bol moj milý myslivec
Leopold
SZÝLLABA
pri konání svojej vernej
a neohroženej služby
12. rijna 1880
od zákerníka
Martina Dujnič míčka
zastrelen.

 

Alojz Dvoran: Informácie o aktivitách turistického oddielu, in: Spravodaj obce Lozorno 3/2006, str. 7;
Milan Greguš: Szyllabov kríž, in: ročenka Stupava 2012-2013, str. 102-104

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke

Kamerové systémy