Lozorno - kríž (1975) v obci

V Lozorne na Hlavnej ulici vedúcej do Jablonového je nový kamenný kríž z roku 1975. Na granitovom podstavci je vytesané meno zakladateľa kríža rodiny Minarovičovej. Podľa máp na tomto mieste stával kríž už v 2. polovici 19. storočia, v tom čase na okraji zástavby obce.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ROD. MINAROVIČOVA 

ROKU 1975

Kamerové systémy