V chotári obce na bývalej ceste zo Stupavy do Malaciek bolo rázcestie do Lozorna. Tu podľa máp stával kríž v dobe medzivojnového Československa. Na jeho mieste dali postaviť manželia Mundových v roku 1959 nový granitový kríž. Už pred rokom 2000 bol rozbitý a zvalený.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALI

RUDOLF A MANŽELKA

MUNDOV

V ROKU 1959.

Kamerové systémy