Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne

Pri cintoríne je kríž s Pietou z roku 1912. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť vdova po Jánovi Kovaničovi Dorota, rod. Gábriš. V roku 1983, ktorý je neumelo dotesaný na podstavci, kríž na dnešné miesto premiestnil Štefan Minarovič. Pravdepodobné pôvodné miesto kríža bolo v chotári pri starej ceste do Stupavy. Kríž pri cestičke k cintorínu je pomerne ľahko nájsť, na mape sme preto označili predpokladané pôvodné miesto jeho osadenia.

 

PPJK Tuto sochu dala postavit

ku cti a chvale Božej

sédmibolestnej Pani

MARIJE,

Kovanics Dorota rod. Gábriš

Manželka po Jánovi Kovanič

roku 1912.

 

Farnosť Lozorno - Kríže a Božie muky, in: lozorno.fara.sk

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke

Kamerové systémy