Pri cintoríne je kríž s Pietou z roku 1912. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť vdova po Jánovi Kovaničovi Dorota, rod. Gábriš. V roku 1983, ktorý je neumelo dotesaný na podstavci, kríž na dnešné miesto premiestnil Štefan Minarovič. Pravdepodobné pôvodné miesto kríža bolo v chotári pri starej ceste do Stupavy. Kríž pri cestičke k cintorínu je pomerne ľahko nájsť, na mape sme preto označili predpokladané pôvodné miesto jeho osadenia.

 

PPJK Tuto sochu dala postavit

ku cti a chvale Božej

sédmibolestnej Pani

MARIJE,

Kovanics Dorota rod. Gábriš

Manželka po Jánovi Kovanič

roku 1912.

 

Farnosť Lozorno - Kríže a Božie muky, in: lozorno.fara.sk

Kamerové systémy