Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne

Pri cintoríne je kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Florián Ondriaš s manželkou, rod. Gábriš. Pri ceste k cintorínu je celkom trojica krížov, ktoré sem mali byť premiestnené z odľahlejších častí chotára. Dva boli v roku 1983. Kríž z roku 1900 je najbližšie pri cintoríne a pravdepodobne je to jeho pôvodné miesto.

 

Ku cti a chvále božej venovali

Ondriaš Florian

a manželka

rod. Gabriš

Roku Pána 1900.

 

Juraj Turcsány a kol.: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166

Kamerové systémy