Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne

Pri cintoríne je kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Florián Ondriaš s manželkou, rod. Gábriš. Pri ceste k cintorínu je celkom trojica krížov, ktoré sem mali byť premiestnené z odľahlejších častí chotára. Dva boli v roku 1983. Kríž z roku 1900 je najbližšie pri cintoríne a pravdepodobne je to jeho pôvodné miesto.

 

Ku cti a chvále božej venovali

Ondriaš Florian

a manželka

rod. Gabriš

Roku Pána 1900.

 

Juraj Turcsány a kol.: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Obrázok Panny Márie Guadalupskej - Lozorno
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - Červený kríž nad Čukláskovým strmochom
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke

Kamerové systémy