Lozorno - kríž (1897) pred kostolom

Pred kostolom v Lozorne je v kovanej ohrádke je kamenný kríž z roku 1897. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ignác Dujnič s manžlkou Jozefínou, rod. Ondriaš.

 

Vistavit dali Ku cti Pana,

Ježiše a Jeho milej Matce Mariji

DUJNIČ IGNAC a manželka rodena JOZEFKA ONDRIAŠ

roku 1897.

Kamerové systémy