Lozorno - kríž (1895) v chotári

V chotári Lozorna na bývalej ceste zo Stupavy do Malaciek, preťatej diaľnicou, stál kamenný kríž z roku 1895. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Jozef Haramia s manželkou Katarínou. V roku 2014 dal kríž preložiť k Novému mlynu Jozef Haramia, pravdepodobne potomok rodu zakladateľov kríža. Na mape sme ponechali pôvodné miesto osadenia kríža.

 

Ku cti a chwáli
Boha postawili
Haramia Jozef a manzel
ka Katarina V Roku 1895
RENOVATA
MMXIV
JOZEF HARAMIA

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke
Kamerové systémy