V chotári Lozorna na bývalej ceste zo Stupavy do Malaciek, preťatej diaľnicou, stál kamenný kríž z roku 1895. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Jozef Haramia s manželkou Katarínou. V roku 2014 dal kríž preložiť k Novému mlynu Jozef Haramia, pravdepodobne potomok rodu zakladateľov kríža. Na mape sme ponechali pôvodné miesto osadenia kríža.

 

Ku cti a chwáli
Boha postawili
Haramia Jozef a manzel
ka Katarina V Roku 1895
RENOVATA
MMXIV
JOZEF HARAMIA

Kamerové systémy