Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári

Kríž v zalesnenom chotári v Hlbokej doline volajú aj Ferienčíkov kríž. Pytliak na tomto mieste zastrelil 13. apríla 1880 horára Pavla Ferienčíka (Ferenčíka) a prvý kríž horárovi postavili asi v uvedenom roku. Na jeho mieste postavili v 2. polovici minulého storočia poľovníci Peschl, Horvát a Karovič novší veľký dubový kríž. Ten časom odhnil a v roku 2000 ležal zrútený na zemi. V roku 2010 sa páni Igor Šimek a Ján Haramia zaslúžili o nový drevený kríž, ktorý posvätil a svätú omšu pri ňom odslúžil farár Ján Zahradník.

 

Emma Nežinská: Lízanka pre daniela, in: Spravodaj obce Lozorno 3/2014, str. 4;
nn: Tradície poľovníctva v Lozorne, in: Spravodaj obce Lozorno 1/2005, str. 6

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke
Kamerové systémy