Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári

Kríž v zalesnenom chotári v Hlbokej doline volajú aj Ferienčíkov kríž. Pytliak na tomto mieste zastrelil 13. apríla 1880 horára Pavla Ferienčíka (Ferenčíka) a prvý kríž horárovi postavili asi v uvedenom roku. Na jeho mieste postavili v 2. polovici minulého storočia poľovníci Peschl, Horvát a Karovič novší veľký dubový kríž. Ten časom odhnil a v roku 2000 ležal zrútený na zemi. V roku 2010 sa páni Igor Šimek a Ján Haramia zaslúžili o nový drevený kríž, ktorý posvätil a svätú omšu pri ňom odslúžil farár Ján Zahradník.

 

Emma Nežinská: Lízanka pre daniela, in: Spravodaj obce Lozorno 3/2014, str. 4;
nn: Tradície poľovníctva v Lozorne, in: Spravodaj obce Lozorno 1/2005, str. 6

Kamerové systémy