Pri cintoríne je kríž z roku 1811 od Michala Gábriša, ako je to zaznamenané vo vytesanom zakladateľskom nápise s chronogramom. Neoklasicistický podstavec je výtvarne najzdarilejšou časťou kríža. V roku 1983, ktorý je neumelo dotesaný na podstavci, kríž na dnešné miesto premiestnil Štefan Minarovič. Pravdepodobné pôvodné miesto kríža bolo na konci obce pri ceste do Zohora pred asanovanou starou školou. Tam ku krížu putovali procesie na sviatok sv. Marka a kňaz pri ňom požehnával oziminy. Jeho predchodca existoval aspoň v 2. polovici 18. storočia, na mape 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie je na jeho mieste zaznačená drobná sakrálna stavba, pravdepodobne kamenný kríž. Kríž pri cestičke k cintorínu je pomerne ľahko nájsť, na mape sme preto označili predpokladané pôvodné miesto osadenia.

 

HAEREDES

MICHAELIS

GABRIS

ORATI

GENITORI

LOCAVERE

 

Farnosť Lozorno - Kríže a Božie muky, in: lozorno.fara.sk

Kamerové systémy