Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne

Pri cintoríne je kríž z roku 1811 od Michala Gábriša, ako je to zaznamenané vo vytesanom zakladateľskom nápise s chronogramom. Neoklasicistický podstavec je výtvarne najzdarilejšou časťou kríža. V roku 1983, ktorý je neumelo dotesaný na podstavci, kríž na dnešné miesto premiestnil Štefan Minarovič. Pravdepodobné pôvodné miesto kríža bolo na konci obce pri ceste do Zohora pred asanovanou starou školou. Tam ku krížu putovali procesie na sviatok sv. Marka a kňaz pri ňom požehnával oziminy. Jeho predchodca existoval aspoň v 2. polovici 18. storočia, na mape 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie je na jeho mieste zaznačená drobná sakrálna stavba, pravdepodobne kamenný kríž. Kríž pri cestičke k cintorínu je pomerne ľahko nájsť, na mape sme preto označili predpokladané pôvodné miesto osadenia.

 

HAEREDES

MICHAELIS

GABRIS

ORATI

GENITORI

LOCAVERE

 

Farnosť Lozorno - Kríže a Božie muky, in: lozorno.fara.sk

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke
Kamerové systémy