Lozorno - Červený kríž nad Čukláskovým strmochom

V chotári Lozorna je v lese Červený kríž od nepamäti. V obecnom periodiku (Spravodaj obce Lozorno 1/2005, str. 6) je lokalita kríža pomenovaná Nad Čukláskovým strmochom, ale keďže kríž je na svojom mieste už od nepamäti a pravdepodobne v charakteristickej farbe, na mapách sa jeho okolie označuje U Červeného kríža. Bol pravdepodobne vždy drevený a aspoň istý významný čas natretý červenou farbou. Ten, ktorý sa dochoval do roku 2003 bol žltý a určite viackrát zospodu odhnitý, pretože bol hádam len meter vysoký a odpadávali z neho ramená. Za ním sa nachádzalo zhnité brvno z ešte staršieho kríža. V nasledujúcom období pred rokom 2007 ho dobrí ľudia obnovili. Zhotovili nový nevysoký drevený kríž červenej farby, ktorý na kovových svorníkoch ukotvili do drobného betónového základu. Kríž má tak šancu prežiť v poriadku dlhšiu dobu. Zároveň trochu posunuli jeho umiestnenie na frekventovanejšiu križovatku lesných ciest. Jedna z nich je vyznačená turistickou zelenou značkou. Starý rozpadnutý kríž nájdete na lesnej ceste 150 metrov severozápadne od miesta dnešného.

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke
Kamerové systémy