Láb - kríž (1853) v chotári

Za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je kamenný kríž novodobej železnej ohrádke. Pre kríž je charakteristický masívny hranolovitý podstavec. Do vyhĺbenej kartuše v podobe gotického oblúka bol vytesaný zakladateľský nápis. Dnes je z neho len úbohé torzo, z ktorého sa dá vyčítať neúplné meno a letopočet (Filipkova 1853). P. Hallon o kríži napísal, že ho dala v roku 1853 postaviť Klára, vdova po Matejovi Filípkovi a zároveň naň upísala základinu 20 zlatých, ktorú potvrdil arcibiskup Scitovský.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Kamerové systémy