Láb - kríž (1832) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1832. Je to farárska varianta zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Bol postavený z pozostalosti po farárovi Jánovi Šalamonovi (1749-1831), ktorý zomrel na choleru. Dáta jeho života sú zaznamenané v latinčine na kamennej tabuľke na podstavci. Podľa P. Hallona obete epidémie cholery v Lábe mali svoj vlastný cintorín v mieste usadlosti Karola Martinca. V roku 1836 na ňom postavili kríž z tvrdého dreva.

 

P. M.

IOANNIS  EV.  SALAMON

Presbyteri 56.

Parochi Labensis 46.

et V. Archidiaconi Distr. Stompfensis

39. Annis.

Nat. Kurovce in C. Zemplin.

27. Maii 1749.

Denat. in Lab. 25. Aug. 1831.

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8;
Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 97

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy