Za obcou pri ceste do Zohora je kamenný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. V mieste pre nápis sú vytesané iniciály L. S. s letopočtom 1822. P. Hallon o kríži napísal, že ho dal v uvedenom roku postaviť roľník Štefan Štefek. V roku 1837 potvrdil biskupský úrad základinu na jeho údržbu v sume 40 K, ktorú zložila jeho dcéra Terézia, vydatá za Štefana Lysého. Pravdepodobne iniciály mena Štefana Lysého boli neskôr vytesané na kríž.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Kamerové systémy