Láb - kríž (1822) v chotári

Za obcou pri ceste do Zohora je kamenný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. V mieste pre nápis sú vytesané iniciály L. S. s letopočtom 1822. P. Hallon o kríži napísal, že ho dal v uvedenom roku postaviť roľník Štefan Štefek. V roku 1837 potvrdil biskupský úrad základinu na jeho údržbu v sume 40 K, ktorú zložila jeho dcéra Terézia, vydatá za Štefana Lysého. Pravdepodobne iniciály mena Štefana Lysého boli neskôr vytesané na kríž.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy