Láb - kríž (1810) v obci

Na ulici k Orthovmu mlynu je drevený kríž s plechovou strieškou. Náznak nečitateľného nápisu je na plechovej tabuľke pod plastikou Krista. Kríž je zachovalý a vyzerá byť z novšej doby, je na ňom kovová ružica (zvyšok držiaka lampáša, ktorý sa nezachoval). Kríž by mohol byť nasledovníkom dreveného kríža, ktorý podľa P. Hallona nechal v roku 1810 postaviť so základinou 40 K Ján Blažek pri ceste do Lozorna. V tom čase stál kríž za obcou.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy