Láb - kríž (1743) pri kostole

Pri kostole je pylónový kamenný kríž z roku 1743. Letopočet je vytesaný na útlom podstavci. Veľmi podobný kríž, odlišný len v detailoch, je pred kostolom v Zohore. Súčasný kostol kostol v Lábe vysvätili v roku 1748, keď ho stavali už dlhšiu dobu od roku 1722(?). Na príkostolnom cintoríne, na ktorom pochovávali až do roku 1779, stál kamenný kríž s ukrižovaným Kristom. Nevieme, či ho možno stotožniť s krížom z roku 1743.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999 

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Kamerové systémy