Láb - kríž (1743) pri kostole

Pri kostole je pylónový kamenný kríž z roku 1743. Letopočet je vytesaný na útlom podstavci. Veľmi podobný kríž, odlišný len v detailoch, je pred kostolom v Zohore. Súčasný kostol kostol v Lábe vysvätili v roku 1748, keď ho stavali už dlhšiu dobu od roku 1722(?). Na príkostolnom cintoríne, na ktorom pochovávali až do roku 1779, stál kamenný kríž s ukrižovaným Kristom. Nevieme, či ho možno stotožniť s krížom z roku 1743.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999 

Kamerové systémy