Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha

Príbeh, ktorý sa viaže k tomuto krížu, publikoval P. Hallon.

Pri stavbe mlyna pri kostole v obci našli zvláštny kameň s Kristovou šľapajou. Navyše vraj z neho striekala tekutina podobná krvi. Kameň odviezli mimo obce smerom na Pernek a zložili ho pri studničke. V roku 1703 tam vybudovali aj kaplnku sv. Rócha. Kameň a studnička si časom získali prívlastok zázračné a uzdravujúce a začali tam chodiť pútnici. Roku 1760 prišli Stupavčania a kameň odviezli do kostola sv. Štefana v Stupave. Richtár z Kuchyne Pavel Pálka dal priestor studničky upraviť a na mieste, kde býval kameň, dal postaviť kamenný kríž. K tejto informácii P. Hallon dátum nepriradil, ale z ním publikovaného zoznamu richtárov obce je známy jeden rok 1787, kedy Pavel Pálka v úrade pôsobil. Kríž tak môžeme orientačne datovať k tomuto roku. Kríže na štíhlom pilieri boli charakteristické pre obdobie 18. storočia.

   

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 31, 32, 94;
Pavol Hallon: Posvätný kameň a zázračná studnička v Kuchyni, in: Záhorie 3/2003, str. 14 - 16

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole

Kamerové systémy