Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne

Pri vchode cintorína je ústredný kamenný kríž s nezvykle vyriešeným podstavcom. Asi je nekompletný, alebo samotná krížová nadstavba bola postavená na druhotne použitom podstavci.

K histórii ústredného kríža na cintoríne v obci preberám údaje od P. Hallona. Cintorín zriadili v roku 1786 za obcou pri ceste do Perneku. Na tomto mieste už predtým stával drevený kríž, ktorý tam  dal postaviť Pavol Cabada so základinou 20 denárov. Pri zriadení cintorína postavili namiesto neho nový kríž. V roku 1852 Andrej Pospíšil na náklady Jozefa Cíferského a Anny Pálkovej vyhotovil za 16 zlatých sochu Krista, ktorú na kríž pripevnili. V roku 1897 darovala Terézia Kazičková 300 zlatých, aby dali spraviť na cintoríne nový kríž z kameňa. Posvätil ho malacký dekan J. Kováč. Neskôr kríž premiestnili na iné miesto cintorína. Nevieme, či by kríž pri vchode mohol byť oným presunutým krížom.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 34, 35

Kamerové systémy