Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej

Kresťansky orientovaní turisti z Lozorna pri príležitosti milénia (2000) postavili na vrchole Vysokej drevený kríž. Prípravné práce v CHKO Malé Karpaty prevádzali spočiatku bez povolení. Podarilo sa im však získať pre svoj zámer kladné stanovisko Správy CHKO Malé Karpaty, po ktorom obdržali od Krajského úradu životného prostredia Bratislava dodatočný súhlas pre postavenia kríža. Kríž posvätil kňaz Pavol Flajžík 26. augusta 2000.

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy