Ústredný kríž v obci na cintoríne vztýčili v roku 1990. Priamo do podstavca je vytesaný datujúci nápis, podľa ktorého kríž daroval spevokol (P. Hallon spomína v obci chrámový zbor a spevácky zbor Rozmarín) spolu s veriacimi obce.

 

ZA BOHA ZA NÁROD

Z VĎAČNOSTI ZA

NÁBOŽENSKÚ SLOBODU

NÁVŠTEVU SV. OTCA

DAR NOVOKŇAZA

VENUJE

SPEVOKOL A OST. VERIACI

OBCE KUCHYŇA r. 1990

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 117

Kamerové systémy