Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne

Ústredný kríž v obci na cintoríne vztýčili v roku 1990. Priamo do podstavca je vytesaný datujúci nápis, podľa ktorého kríž daroval spevokol (P. Hallon spomína v obci chrámový zbor a spevácky zbor Rozmarín) spolu s veriacimi obce.

 

ZA BOHA ZA NÁROD

Z VĎAČNOSTI ZA

NÁBOŽENSKÚ SLOBODU

NÁVŠTEVU SV. OTCA

DAR NOVOKŇAZA

VENUJE

SPEVOKOL A OST. VERIACI

OBCE KUCHYŇA r. 1990

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 117

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy