Kuchyňa - kríž (1850) v chotári

V chotári obce pri poľnej ceste smerujúcej k letisku je kamenný kríž. Kríž dal so základinou 10 zlatých postaviť v roku 1850 na Klímových vŕšku richtár Ján Pálka. Zhotovil mu ho Andrej Pospíšil, prisťahovaný z Moravy. Na podstavci je vytesaný obtiažne čitateľný nápis. Na bočných stranách podstavca sú reliéfy neidentifikovaných postáv. Spredu je reliéf Panny Márie, ktorá sa dá rozoznať podľa prebodnutej hrude. Kríž je pomerne ojedinelého vzhľadu, aspoň v regióne nemá žiadneho pendanta.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha

Kamerové systémy