Kuchyňa - kríž (1850) v chotári

V chotári obce pri poľnej ceste smerujúcej k letisku je kamenný kríž. Kríž dal so základinou 10 zlatých postaviť v roku 1850 na Klímových vŕšku richtár Ján Pálka. Zhotovil mu ho Andrej Pospíšil, prisťahovaný z Moravy. Na podstavci je vytesaný obtiažne čitateľný nápis. Na bočných stranách podstavca sú reliéfy neidentifikovaných postáv. Spredu je reliéf Panny Márie, ktorá sa dá rozoznať podľa prebodnutej hrude. Kríž je pomerne ojedinelého vzhľadu, aspoň v regióne nemá žiadneho pendanta.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kamerové systémy