Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne

Za obcou pri židovskom cintoríne sa nachádza cholerový cintorín. Tu masovo na jedno miesto pochovávali obete epidémie z roku 1831. Miesto je označené osamelým krížom. Hallon uvádza, že ho vztýčili nad hrobom farára Jána Kasanického, ktorý podľahol cholere. Kríž vysvätil pernecký farár Anton Markovič 8. júla 1832. Dnes ho zdobí kamenná tabuľka s nápisom, ktorú naň pripevnili po roku 2006. Kríž by si zasluhoval opravu najmä kvôli poničeným sochám Krista a Panny Márie. Kríž je blízkym príbuzným skupiny krížov so solárnym znakom.

 

JÁN KASANICKÝ

 

V ROKOCH 1799 – 1832

KATOLÍCKY KŇAZ V KUCHYNI

POČAS CHOLEROVEJ EPIDÉMIE

OBETAVO POMÁHAL A

ZAOPATROVAL CHORÝCH,

PRIČOM SA SÁM NAKAZIL A

V R. 1832 ZOMREL.

 

NECH ODPOČÍVA V POKOJI.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 23, 35;
Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6-8

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy