Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne

Za obcou pri židovskom cintoríne sa nachádza cholerový cintorín. Tu masovo na jedno miesto pochovávali obete epidémie z roku 1831. Miesto je označené osamelým krížom. Hallon uvádza, že ho vztýčili nad hrobom farára Jána Kasanického, ktorý podľahol cholere. Kríž vysvätil pernecký farár Anton Markovič 8. júla 1832. Dnes ho zdobí kamenná tabuľka s nápisom, ktorú naň pripevnili po roku 2006. Kríž by si zasluhoval opravu najmä kvôli poničeným sochám Krista a Panny Márie. Kríž je blízkym príbuzným skupiny krížov so solárnym znakom.

 

JÁN KASANICKÝ

 

V ROKOCH 1799 – 1832

KATOLÍCKY KŇAZ V KUCHYNI

POČAS CHOLEROVEJ EPIDÉMIE

OBETAVO POMÁHAL A

ZAOPATROVAL CHORÝCH,

PRIČOM SA SÁM NAKAZIL A

V R. 1832 ZOMREL.

 

NECH ODPOČÍVA V POKOJI.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 23, 35;
Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6-8

Kamerové systémy