Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou

V roku 1829 obec dala na svoje náklady postaviť drevený kríž v lokalite Čistko pri ceste do Rohožníka. Zaviazala sa zároveň, že kríž bude udržiavať a hradiť všetky náklady s opravami, aj keby ho mala znovu vystavať. K tomu nakoniec aj prišlo v roku 1992, keď si obec na svoj záväzok spomenula a nový drevený kríž postavila pri kaplnke sv. Anny.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35, 36; (Autor zároveň publikuje prepis zakladateľskej listiny tohto kríža z 8. júna 1829.)

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha

Kamerové systémy