Kuchyňa - kríž (1810) v obci

P. Hallon v publikácii o Kuchyni uviedol údaje o kríži, ktorého miesto nevedel určiť. Dal ho postaviť Jozef Koller v roku 1810. V roku 1812 ho ohradili tehlovou ohradou, pretože ho poškodzovali ovce. V roku 1849 vykonali ďalšiu opravu kríža. 

V malom parčíku v obci pri ceste k železnici je v kovanej ohrádke kamenný kríž. Približne v tomto priestore je zakreslený aj na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Je pravdepodobne totožný s horeuvedeným krížom z roku 1810. Do podstavca kríža bola dodatočne vsadená do novovyhĺbenej plochy plechová tabuľka s veršom, pričom sa zničil pôvodnejší nápis. Z neho zostali len počiatočné a posledná litera mena zakladateľa kríža, ak ním bol Jozef Koller (Iosephus Koller). Na zadnej strane podstavca je vyrytý nápis z doby obnovy kríža, ktorá sa vykonala v roku 1847 pravdepodobne na náklady donora M. K. V roku 2013 kríž očistili a natreli.

 

Klaňáme sa Ti,

Kriste

a dobrorečíme Ti

lebo si

svojím Krížom

vykúpil svet

 

RENOVAT:
M. K.
1847 

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kamerové systémy