Kuchyňa - kríž (1810) v obci

P. Hallon v publikácii o Kuchyni uviedol údaje o kríži, ktorého miesto nevedel určiť. Dal ho postaviť Jozef Koller v roku 1810. V roku 1812 ho ohradili tehlovou ohradou, pretože ho poškodzovali ovce. V roku 1849 vykonali ďalšiu opravu kríža. 

V malom parčíku v obci pri ceste k železnici je v kovanej ohrádke kamenný kríž. Približne v tomto priestore je zakreslený aj na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Je pravdepodobne totožný s horeuvedeným krížom z roku 1810. Do podstavca kríža bola dodatočne vsadená do novovyhĺbenej plochy plechová tabuľka s veršom, pričom sa zničil pôvodnejší nápis. Z neho zostali len počiatočné a posledná litera mena zakladateľa kríža, ak ním bol Jozef Koller (Iosephus Koller). Na zadnej strane podstavca je vyrytý nápis z doby obnovy kríža, ktorá sa vykonala v roku 1847 pravdepodobne na náklady donora M. K. V roku 2013 kríž očistili a natreli.

 

Klaňáme sa Ti,

Kriste

a dobrorečíme Ti

lebo si

svojím Krížom

vykúpil svet

 

RENOVAT:
M. K.
1847 

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha

Kamerové systémy