Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole

Pri bráne kostolného areálu, kde bol v stredoveku cintorín, stojí monumentálny kríž. Ján Foltín dal postaviť v roku 1756 kamenný kríž pri bráne cintorína. V rokoch 1825 a 1849 ho opravovali. V roku 1912 bol kríž nanovo postavený a nasledujúci rok ho vysvätili. Vytesali ho u F. Štáblu v Hodoníne (výrobca je signovaný na nosnom kubuse). Na podstavci je pripevnená tabuľka, ktorá zachytáva históriu kríža. Podľa tabuľky do základiny kríža vložil peniaze farár Ján Kasanický, ktorý zomrel na choleru v roku 1831.

 

Starý kríž podstavený

v roku 1756.

zkrz

JÁNA FOLTIN.

Zakladina zväčšená

zkrz dp. farára

JÁNA KASANICKY.

Znovu postavený

v roku 1912.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy