Pri bráne kostolného areálu, kde bol v stredoveku cintorín, stojí monumentálny kríž. Ján Foltín dal postaviť v roku 1756 kamenný kríž pri bráne cintorína. V rokoch 1825 a 1849 ho opravovali. V roku 1912 bol kríž nanovo postavený a nasledujúci rok ho vysvätili. Vytesali ho u F. Štáblu v Hodoníne (výrobca je signovaný na nosnom kubuse). Na podstavci je pripevnená tabuľka, ktorá zachytáva históriu kríža. Podľa tabuľky do základiny kríža vložil peniaze farár Ján Kasanický, ktorý zomrel na choleru v roku 1831.

 

Starý kríž podstavený

v roku 1756.

zkrz

JÁNA FOLTIN.

Zakladina zväčšená

zkrz dp. farára

JÁNA KASANICKY.

Znovu postavený

v roku 1912.

 

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35

Kamerové systémy