Kostolište - misijný kríž (2002)

Pred kostolom v obci je drevený kríž jednoduchého tvaru a pod ním kľačadlo. Kríž bol vztýčený na pamäť misií. Je na ňom nápis ĽUDOVÉ MISIE 2002 z plechových litier, ale kríž pôsobil dosť ošarpane a staršie, než by nasvedčoval uvedený rok. V roku 2012 s opravou fasády kostola zrenovovali aj kríž.

Kostolište - sv. Ján Nepomucký
Kostolište - Božia muka (1779)
Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom
Kostolište - kríž (1885) na cintoríne
Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom
Kamerové systémy