Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom

V obci pred kostolom je kamenný kríž z roku 1885. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Michal Kršek, Eva Kršková, Jozef Kršek a Tereza Gajdárová. Patrí do početnejšej skupiny krížov z južného Záhoria, ktorá je charakteristická plochou úpravou čela podstavca okolo gotickej niky. Podľa P. Hallona ho dali postaviť v roku 1885 Michal Kršek a Tereza Gajdárová so základinou 20 zlatých.
M. Kršková a J. Kršek uviedli, že v obci pri ohrade cintorína (pravdepodobne príkostolného) v roku 1807 dal postaviť Michal Kršek s manželkou Alžbetou drevený kríž za 30 zlatých a v januári nasledujúceho roku naň zložili základinu 100 zlatých. Z výnosu sa malo každoročne odslúžiť päť omší za oboch zakladateľov kríža.
Je možné, že kríž z roku 1885 bol nasledovateľom kríža z roku 1807.

Postaveni v rokú 1885

ze stranki

Michala Kršek, Eva Kršek,

Jozef Kršek a Tereza Gajdár

z obci Kiripolcz.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81;
Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište - Kiripolec, Bratislava 2010, str. 74

Kostolište - sv. Ján Nepomucký
Kostolište - Božia muka (1779)
Kostolište - misijný kríž (2002)
Kostolište - kríž (1885) na cintoríne
Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom
Kamerové systémy