Kostolište - kríž (1885) na cintoríne

Na obecnom cintoríne je kamenný kríž z roku 1885. Podľa zakladateľskej tabuľky dala kríž postaviť obec v dobe úradu richtára Jána Czaunera. Kríž postavili namiesto staršieho dreveného.
P. Hallon aj E. a P. Chmela ale uvádzajú na cintoríne kríž z roku 1867. K tomu E. a P. Cmela pridávajú aj informáciu, ktorá s výnimkou uvedeného roku celkom korešponduje s nápisom na kríži. M. Kršková a J. Kršek uviedli, že na cintoríne sa v roku 1851 spomína drevený kríž, o ktorý sa starali farníci.

 

Ze stranki obci Kiripolcz

postaveni

za richtára

JAN CZAUNER

v rokú 1885.

 

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81;
Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 1206-1996, Kostolište 1996, str. 59, 72;
Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište - Kiripolec, Bratislava 2010, str. 74

Kostolište - sv. Ján Nepomucký
Kostolište - Božia muka (1779)
Kostolište - misijný kríž (2002)
Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom
Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom

Kamerové systémy