Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Nie je to jeho pôvodné umiestnenie, bol sem premiestnený. K jeho histórii sa vyjadrilo viacero autorov, ale rok vzniku udávali rôzne. V. Šíp uvádza „zrejme“ rok 1851.* E. Chmela uvádza, že v roku 1866 na pamäť moru po vojne Prusov s Rakúšanmi bol postavený na križovatke do Jakubova a Gajár a v roku 1992 premiestnený pred kostol.** J. M. Dubovský rekonštruoval zničený latinský nápis na kríži a zostavil z neho chronogram, o ktorého správnosti sám pochyboval, pretože mu z neho vyplynul rok 1927.*** Tento nápis, pravdepodobne teraz dosť nečitateľne vytesaný priamo do kartuše, je pre ňu pridlhý. Na ostatných krížoch skupiny sú len pár-riadkové nápisy a často len iniciály zakladateľov a holý letopočet. Nápis je preto pravdepodobne nepôvodný a vznikol v neskoršom období. Po zreštaurovaní a premiestnení kríža vedľa neho umiestnili tabuľku, oznamujúcu letopočet 1862 ako rok vzniku.
Na základe podobnosti obdobných krížov so solárnou ružicou v Lamači, vo Veľkých Levároch, a Vysokej pri Morave, by bolo možné datovať kríž v Kostolišti k roku 1832.****
Nápis na kríži aj s prekladom uvádzam podľa J. M. Dubovského.

 

GLORIA ET HONOR DEI FILIO

PROPITIATIONES

PASSIONE SVA IN CRVCE NOS SALVASTI

PRO SVA IN PERICLITATIONIBVS

CONSOLATIONE

DEVOTE GRATVS POPVLVS

KIRIPOLCZENSIS POSVIT.

VIATOR SISTE ET ORA.

Sláva a česť Synovi Božiemu

i vďaky.

Svojím utrpením na kríži si nás spasil.

Pre svoju v skúškach

útechu

zbožne vďačný ľud

Kiripolca postavil.

Pocestný, zastav sa a pomodli sa!

 

* Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 80;
** Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 1206-1996, Kostolište 1996, str. 72;
*** Miroslav Juza: Príbeh takmer detektívny, in: Naše Záhorie 1/1994, Malacky, str. 8, 9;
**** Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 8

Kostolište - sv. Ján Nepomucký
Kostolište - Božia muka (1779)
Kostolište - misijný kríž (2002)
Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom
Kostolište - kríž (1885) na cintoríne
Kamerové systémy