Jakubov - kríž (1884) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž z roku 1884 s letopočtom zaznamenaným na podstavci. V tesnej blízkosti stál statný strom a podrastajúce korene spôsobovali nakláňanie kríža. Pri oprave v roku 2014 ho preto trochu posunuli smerom k ceste. Zároveň sa zmenila aj jeho orientácia a získal nový vzhľad. V roku 2018 kríž zreštauroval sochár Martin Šmigrovský.

Kamerové systémy