Jakubov - kríž (1884) pri kostole

Pri kostole v obci je kamenný kríž z roku 1884 s letopočtom zaznamenaným na podstavci. V tesnej blízkosti stál statný strom a podrastajúce korene spôsobovali nakláňanie kríža. Pri oprave v roku 2014 ho preto trochu posunuli smerom k ceste. Zároveň sa zmenila aj jeho orientácia a získal nový vzhľad. V roku 2018 kríž zreštauroval sochár Martin Šmigrovský.

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy