Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1884. Letopočet je vytesaný v drobnej kartuši na nosnom kubuse. V roku 2018 kríž na cintoríne a kamenný kríž pred kostolom zreštauroval sochár Martin Šmigrovský v spoločnom náklade 7200 €. Pre cintorínsky kríž je charakteristická pseudoorientálna nika na podstavci. Rovnaké kríže nájdeme v okolí Záhorskej Bystrice.

 

Blahoslaveni kteri v

Kristu Pánu umirajú.

Kamerové systémy