Jakubov - kríž (1884) na cintoríne

Na cintoríne v obci je kamenný ústredný kríž z roku 1884. Letopočet je vytesaný v drobnej kartuši na nosnom kubuse. V roku 2018 kríž na cintoríne a kamenný kríž pred kostolom zreštauroval sochár Martin Šmigrovský v spoločnom náklade 7200 €. Pre cintorínsky kríž je charakteristická pseudoorientálna nika na podstavci. Rovnaké kríže nájdeme v okolí Záhorskej Bystrice.

 

Blahoslaveni kteri v

Kristu Pánu umirajú.

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Kamerové systémy