Jakubov - drevený kríž v chotári

Za obcou pri ceste do Kostolišťa je v železnej ohrádke drevený kríž z novšej doby s plechovým korpusom Krista. Nie sú na ňom žiadne nápisy, ktoré by ho identifikovali. Je možné, že kríž na tomto mieste zastupuje starší, ktorý býval umiestnený pri ceste ďalej od obce a je zaznamenaný už na mapách od 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie až po 2. svetovú vojnu. V ďalšom období je na mapách zakreslený len kríž bližší k Jakubovu.
Na náklady obce prebehla v roku 2018 obnova kríža, ktorú vykonali páni Pavol Kalakaj, Tomáš Martinec a Karol Bobák. Pôvodnejší kríž zo smrekového dreva bol nahradený novým z trvácnejšieho agátu. Ramená kríža získali ochrannú medenú striešku a plechový korpus Krista nový náter odolný voči slnečnému žiareniu.

m. p.: Vynovená Božia muka, in: Jakubovské zvesti 3/2018

Kamerové systémy