Jakubov - drevený kríž v chotári

Za obcou pri ceste do Kostolišťa je v železnej ohrádke drevený kríž z novšej doby s plechovým korpusom Krista. Nie sú na ňom žiadne nápisy, ktoré by ho identifikovali. Je možné, že kríž na tomto mieste zastupuje starší, ktorý býval umiestnený pri ceste ďalej od obce a je zaznamenaný už na mapách od 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie až po 2. svetovú vojnu. V ďalšom období je na mapách zakreslený len kríž bližší k Jakubovu.
Na náklady obce prebehla v roku 2018 obnova kríža, ktorú vykonali páni Pavol Kalakaj, Tomáš Martinec a Karol Bobák. Pôvodnejší kríž zo smrekového dreva bol nahradený novým z trvácnejšieho agátu. Ramená kríža získali ochrannú medenú striešku a plechový korpus Krista nový náter odolný voči slnečnému žiareniu.

m. p.: Vynovená Božia muka, in: Jakubovské zvesti 3/2018

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy