Jakubov - drevený kríž pri kostole

Pri kostole je jednoduchý drevený kríž bez korpusu Krista. Do podlahy je ukotvený na dvoch kovových nosníkoch. Na ramenách má z kovových litier vyskladaný nápis SPAS SVOJU DUŠU.

V rovnakej vzdialenosti od kostola, ale trochu naľavo niekedy stával oveľa masívnejší drevený kríž, ktorý postavili pri príležitostí misií v roku 1910 a ktorý posväcovali ešte pri ďalších misiách v roku 1933.

Kamerové systémy