Jakubov - drevený kríž pri kostole

Pri kostole je jednoduchý drevený kríž bez korpusu Krista. Do podlahy je ukotvený na dvoch kovových nosníkoch. Na ramenách má z kovových litier vyskladaný nápis SPAS SVOJU DUŠU.

V rovnakej vzdialenosti od kostola, ale trochu naľavo niekedy stával oveľa masívnejší drevený kríž, ktorý postavili pri príležitostí misií v roku 1910 a ktorý posväcovali ešte pri ďalších misiách v roku 1933.

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne
Kamerové systémy