Jablonové - kríž na cholerovom cintoríne

Na cholerovom cintoríne za obcou je liatinový kríž na granitovom podstavci. Do podstavca je vsadená obitá tabuľka z čierneho skla s tromi zaznamenanými letopočtami pandémií v obci.

Do masových hrobov na mieste cholerského cintorína v Jablonovom prvýkrát pochovávali v roku 1831, keď si epidémia cholery vyžiadala 148 obetí. Ďalšia prepukla v roku 1855 a stála život 62 ľudí a tretia vlna cholery v roku 1866 si vyžiadala ďalších 104 mŕtvych.

 

CHOLEROVÝ

CINTORÍN

Z ROKOV

1831

185?

186?

 

Terézia Idešicová: Zabudnuté cintoríny, in: Jablonovské noviny 3/2012, str. 6

Kamerové systémy