Jablonové - kríž (1886) v obci

Na ulici smerujúcej k železnici je kamenný kríž, ktorý dal postaviť Martin Jankovych s manželkou Annou, rod. Prokop, v roku 1886. V tej dobe to bolo mimo intravilánu obce. Zakladateľský nápis, vytesaný na nosnom kubuse, nie je pravdepodobne pôvodný. Je z časovo neurčenej obnovy kríža, keď bol kríž asi nanovo postavený.

 

TENTO KRÍŽ ZALOŽIL KU CHVÁLE BOŽIEJ

MARTIN JANKOVYCH

A JEHO MANŽELKA

ANNA ROD. PROKOP

ROKU 1886.

ZNOVU JE POSTAVEN.

Jablonové - misijný kríž (2013)
Jablonové - Božia muka pri sklárskej huti
Židovský cintorín, Jablonové
Jablonové - Najsvätejšia Trojica (po 1913)
Jablonové - kríž na cholerovom cintoríne
Jablonové - drevený kríž pri ceste do Lozorna
Jablonové - kríž (1956) v obci
Jablonové - kríž (1931) za obcou
Jablonové - kríž (1866) v obci
Jablonové - kríž (1826) pri kostole
Jablonové - kríž (1824) na cintoríne

Kamerové systémy