Gajary - neidentifikované kríže

P. Hallon uvádza v obecnej monografii dva kríže, ktoré nevedno, či v súčasnosti existujú, nepoznám umiestnenie týchto krížov.

Železný kríž s kamenným podstavcom postavený u Hájka je darom rodiny Vimémových. Postaviť ho dali na pamiatku, keď jeden člen rodiny, ktorý sa vracal z púte z Mariatálu, na tomto mieste zomrel. Drevený kríž tzv. Tiklových bol postavený na Slaništi, kde zomrel jeden z Tiklovcov, keď niesol domov drevo.

Iný históriou zaznamenaný kríž stál ešte pred rokom 1755 pod Kiripolským vŕškom. Je to zrejmé z opisu fundácie kaplnky zasvätenej Umučeniu Krista, ktorú uverejnil P. Hallon.

Ja niže podpisani spolu ay smogu Manželku Dorotu dawame zaseba tento Rewerz a Obligatiu, že ponewače znašeg dobreg wule sme sobe s pomocy Boži uminily gednu nowu kaplicku na chotary Gajarskem pod Kiripolckym vrsskem (kde odstarodawna gedna Figura Križ Umučeni Spasytela našiho stala) wystawit dali...

                                                                                                       Gajar dne 5. Septembra 1755

                                                                                                                             Joanes Andrla

                                                                                                        Dorota Andrlowa nata Janos

Kaplnka, ktorú dal postaviť Ján Andrla a jeho manželka Dorota, po sto rokoch zanikla a dnes nevieme, kde stála. Zmienenou figurou vo fundácii bol pravdepodobne kríž a nie iná drobná sakrálna stavba a keďže nepoznáme miesto kaplnky, už sa asi nedozvieme, kde kríž stál.

 

Pavol Hallon: Gajary. Gajary asi 1996, str. 105, 106

Kamerové systémy