Gajary - kríž pred kostolom

Pred kostolom v obci sa nachádza zvetraný kamenný kríž bez nápisov, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Podľa P. Hallona ho dal postaviť Martin Osuský s manželkou. Vrchná časť kríža je už nepôvodná. Podľa výzoru nájdeme najpríbuznejší kríž pred kostolom v Borskom Svätom Jure. Rovnakú architektúru má aj Višváderov kríž za Gajarmi z roku 1878.

 

Pavol Hallon: Gajary. Gajary, asi 1996, str. 106

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy