Gajary - kríž (1930) na cintoríne

Novší z dvoch ústredných krížov cintorína v obci je z roku 1930. Na jeho prednej strane je tabuľka s nápisom pietneho charakteru. Podľa zakladateľskej tabuľky na zadnej strane kríža ho dali postaviť Vendelín Balaďa († 1935) s manželkou Teréziou, rod. Vísmekovou († 1946), ktorých hrob sa nachádza hneď vedľa.

 

K úcte všetkých verných

Dušičiek v očistci

venovali manželia

Vendelín BALAĎA a Terezia,

rodená VISMEKOVÁ,

v roku Pána 1930.

 

„ROZPOMEŇ SA,

PANE, NA SLU-

ŽOBNÍKOV SVO-

JICH A SLUŽOB-

NICE SVOJE, KTO-

RÍ PREDCHÁDZALI

NÁS SO ZNAKOM

KRÍŽA A ODPOČÍ-

VAJÚ V SLADKOM

POKOJI.“

Kamerové systémy