Gajary - kríž (1892) za obcou

Za obcou pri kaplnke Blahoslavenej Panny Márie sa nachádza kamenný kríž. Kaplnku dal postaviť Štefan Vísmek a koncom 19. storočia ju nanovo vystavali na novom mieste pri novej ceste do Malaciek. Tu k nej dal postaviť v roku 1892 mramorový kríž. V kartuši jeho podstavca je nápis zakladateľa.

 

Kríž tento

na čest a chválu

Božú a k pozbudzeňú

K vďačnosti za nás

ukrižovaňému

pomimo idúcych:

už podruhé Z púti

Jerulazemskej, a z

Rimu šťastlive sa

navrátiac, na vlastné

útraty postavit dal 1892

Štefan Vismek

rodiak Gajarsky.

 

Dôvod, pre ktorý postavil Š. Vísmek kríž, uverejnil Štefan Knobloch (Pamätník rím. kat. chrámu v Gajaroch. Gajary 1931). Túto publikáciu som nemal k dispozícii a citujem Pavla Hallona, ktorý z nej čerpal.

,,Dôvody, ktoré viedli Štefana Vísmeka k výstavbe kaplnky a 4 krížov, sú veľmi zaujímavé. Autentické podanie podala jeho teta pánovi učiteľovi Knoblochovi pre jeho publikáciu. S kamarátom odišiel do Rakúska za kočiša - vozili do Viedne múku. V revolučnom roku 1848 našli ležať na ceste ťažko raneného rakúskeho dôstojníka, ktorý ich prosil, aby ho vzali na voz. Chlapci sa ulakomili na jeho peniaze, vraj ho zabili a peniaze mu vzali. Pre zločin, ktorý spáchali, mali strašné výčitky svedomia. Vísmek sa vyspovedal a za pokutu si uložil putovať pešo do Jeruzalema. Cestou mal navštíviť i Rím. Počas púte si predsavzal, že po návrate dá postaviť kaplnku a 4 kríže. Dva dal postaviť v Gajaroch, dva v Malackách, kde neskôr býval.

Ostáva otázkou, či kríže neboli nakoniec len tri. Ďalší v Gajaroch pri ceste na Dürnkrut a len jeden v Malackách na Perneckej ceste. Drobným sakrálnym stavbám sa v Malackách venoval Vladimír Šíp aj P. Hallon a uvádzajú tam len jeden Vísmekov kríž.

Niekedy po roku 2007 kríž spadol a poškodené časti kríža boli uložené na fare. Na mieste zostal len podstavec. V roku 2013 kríž opravili. Bol doplnený o nové vodorovné rameno samotného kríža (staré bolo poškodené už dlhodobo) a o novú rímsu nad podstavcom, ktorá však už nezachováva profiláciu pôvodnej. Opravený kríž 13. septembra 2013 po svätej omši posvätil kňaz Ján Bujna.

 

Pavol Hallon: Gajary, Gajary asi 1996, str. 105, 106;
V. Šíp, J.V.Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta, Malacky 1996, str. 79;
Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81;
Dušan Šuster: Príbeh kaplnky a kríža, in: Gajarské noviny 5-6/2013, str. 9

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári

Kamerové systémy