Gajary - kríž (1892) v chotári

V chotári obce pri ceste na Dürnkrut sa nachádza kamenný kríž, ktorý spolu s ďalšími dal postaviť Štefan Vísmek. Dlhší čas (pred r. 2007) na ňom boli odlomené ramená samotného kríža. V roku 2010 ho opravil Michal Mráz. Pôvodný nápis v kartuši bol prekrytý plexisklom, pod ktorým je nápis na papierovom liste. História Vísmekových krížov je objasnená pri ďalšom kríži, ktorý dal postaviť za obcou pri ceste do Malaciek.

KRÍŽ NÁDEJE

 

Na posilnení misie Bohu

poslušnosti a vďačnosti

za nás ukrižovanému

na pomoc idúcich z rodu.

 

Z vôle Jerulazemskej a z Bohu

slávnostnej horlivosti a viere.

 

Pomník postaviť dal VIII. 1892

Štefan Vísmek rodák Gajarský.

 

Kríž tento

na čest a chválu

Božú a k pozbudzeňú

K vďačnosti za nás

ukrižovaňému

pomimo idúcych:

už podruhé Z púti

Jerulazemskej, a z

Rimu šťastlive sa

navrátiac, na vlastné

útraty postavit dal 1892

Štefan Vismek

rodiak Gajarsky.

Kamerové systémy