Gajary - kríž (1829) v chotári

V chotári obce na levárskej ceste sa nachádza jeden z krížov so solárnou ružicou. Pôvodná socha Krista na ňom už nie je a socha Panny Márie je veľmi zničená. Zachovalo sa len nečitateľné torzo nápisu. P. Hallon o ňom napísal: „Kríž v lokalite Dúbrava nechal postaviť Martin Grbáč. Na jeho údržbu založil základinu 80 korún.“ Z nápisu na kríži sa letopočet vzniku nedal identifikovať, neuviedol ho ani P. Hallon. Pri oprave, ktorú vykonal v roku 2013 Michal Mráz, bol do nápisovej kartuše vložený datovaný nápis (TENTO KRÍŽ DAL POSTAVIŤ V ROKU 1829 MARTIN GRBAČ).


Pozn.: Grbáčov kríž opravil v roku 2013 pán Michal Mráz. Od doby, keď sa na starobu vrátil do Gajár, opravil v obci tri kríže na ceste k rieke Morave a aj kríž v Obecnej uličke. O kríže na ceste k Morave sa staral desiatky rokov jeho učňovský majster František Gajdár. M. Mráz kríže opravil často z vlastných prostriedkov a upravil tiež ich okolie.

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, str. 5-8;
Pavol Hallon: Gajary, Gajary, asi 1996, str. 106;
Denisa Bohdalíková: Príbeh tichých svedkov doby, in: Gajarské noviny 3-4/2011, str. 6

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy