Gajary - drevený kríž v chotári

V chotári obce pri ceste do Jakubova pred areálom firmy stával donedávna drevený kríž. Kvôli schátranému stavu bol pred rokom 2018 nahradený novým dreveným krížom, na ktorý preniesli liatinový korpus Krista zo zrušeného kríža. Kríž na tomto mieste na križovatke ciest existoval aspoň od 2. polovice 19. storočia, pretože bol zaznačený počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

Kamerové systémy