Gajary - drevený kríž v chotári

V chotári obce pri ceste do Jakubova pred areálom firmy stával donedávna drevený kríž. Kvôli schátranému stavu bol pred rokom 2018 nahradený novým dreveným krížom, na ktorý preniesli liatinový korpus Krista zo zrušeného kríža. Kríž na tomto mieste na križovatke ciest existoval aspoň od 2. polovice 19. storočia, pretože bol zaznačený počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou
Kamerové systémy