Borinka - kríž (1958) pri kaplnke

Za obcou neďaleko kaplnky Sedembolestnej Panny Márie a sv. Krištofa sa nachádza medzi dvomi lipami drevený kríž na železnej vzpere. Pod plechovým korpusom Krista je vyrytý letopočet 1958. Vek líp asi korešponduje s týmto letopočtom a boli zasadené pravdepodobne pri osadení kríža. Kríž je však len nasledovníkom kríža, ktorý tu podľa máp stál už v 2. polovici 18. storočia.

 

Pozn.: Kaplnku dal postaviť výrobca pušného prachu Ján Weyden okolo roka 1750 po explózii výbušnín v bývalej prachárni, pri ktorej zomreli jej zamestnanci. (Milan Greguš: Pracháreň v Borinke, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda. Ročenka klubu Abbellimento 2005, str. 25-28).

Medené Hámre - Paulenov kríž
Borinka - Obadalov kríž (2014)
Borinka - sv. Ján Nepomucký (1731)
Borinka - Jajcajova kaplnka
Borinka - kríž na cintoríne
Borinka - misijný kríž
Borinka - lurdská jaskyňa
Borinka - Božia muka v chotári
Kamerové systémy