Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní

Ústredný drevený kríž s plechovým korpusom Krista na cintoríne v kučišdorfskej časti Vinosád bol rezbársky zdobený symbolmi viniča, hostie a nástrojov umučenia Krista. Pri kostole sv. Martina v obci stával drevený kríž z roku 1935 s rovnakým usporiadaním spomenutých symbolov. Mohli by sme predpokladať, že aj kríž na cintoríne vznikol približne v rovnakom čase. V roku 2021 alebo 2022 bol kríž na cintoríne nahradený novým s korpusom Krista zo starého kríža. Na novom kríži je snímateľný reliéf napodobňujúci pôvodnú rezbársku výzdobu.

Vinosady - zvonica v Malom Tŕní
Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Tŕní
Vinosady - kríž (1935) pri kostole
Vinosady - kríž (1891)
Kamerové systémy