Vinosady - zvonica v Malom Tŕní
Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní
Vinosady - kríž (1935) pri kostole
Vinosady - kríž (1891)
Kamerové systémy