Vinosady - kríž (1935) pri kostole

Pri kostole sv. Martina stával impozantný drevený kríž z roku 1935 s plechovým korpusom Krista. Letopočet založenia bol vyrezaný na kríži, v dolnej časti bol kríž rezbársky zdobený symbolmi viniča, hostie a nástrojov umučenia Krista. V rovnakom usporiadaní tie isté symboly zdobili aj kríž na miestnom cintoríne. V roku 2021 alebo 2022 bol kríž pred kostolom nahradený novým menším s korpusom Krista zo starého kríža. Na novom kríži je snímateľný reliéf napodobňujúci pôvodnú rezbársku výzdobu.

Vinosady - zvonica v Malom Tŕní
Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní
Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Tŕní
Vinosady - kríž (1891)
Kamerové systémy