Vinosady - kríž (1891)

Na konci Trlinka pri ceste do Kučišdorfa, zlúčených v roku 1964 do spoločnej obce Vinosady, je kamenný kríž s nikou na podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho v roku 1891 dala postaviť vdova Kristína Kanick, rod. Sládek.

Postavila
Vdova Kristina Kanick rod. Sládek
r. 1891.
Aby zestúpilo požehnánie Spasiteľa aj
na potomkov jejej a na celú obec, a aby
každé dal úctu a poklonu Vykupiteľovi.

Kamerové systémy