Vinosady - kríž (1891)

Na konci Trlinka pri ceste do Kučišdorfa, zlúčených v roku 1964 do spoločnej obce Vinosady, je kamenný kríž s nikou na podstavci. Podľa zakladateľskej tabuľky ho v roku 1891 dala postaviť vdova Kristína Kanick, rod. Sládek.

Postavila
Vdova Kristina Kanick rod. Sládek
r. 1891.
Aby zestúpilo požehnánie Spasiteľa aj
na potomkov jejej a na celú obec, a aby
každé dal úctu a poklonu Vykupiteľovi.

Vinosady - zvonica v Malom Tŕní
Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní
Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Tŕní
Vinosady - kríž (1935) pri kostole
Kamerové systémy