Trstín - kríž (1958) na okraji chotára

Stará cesta z Trstína do Jablonice okolo Bojkovej stratila význam po vybudovaní novej cesty priesmykom. Na okraji trstínskeho chotára pri starej ceste bol postavený kríž. Na rovnakom mieste ho zaznamenala už mapa z 1. polovice 19. storočia. Podľa vytesaného záznamu na zadnej strane dnešný kríž vztýčili 1. mája 1958. Jeho zakladatelia sú ukrytí za iniciálami V. - M. V.

1958
1. V.
V - M
V

Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)
Kamerové systémy