Trstín - kríž (1958) na okraji chotára

Stará cesta z Trstína do Jablonice okolo Bojkovej stratila význam po vybudovaní novej cesty priesmykom. Na okraji trstínskeho chotára pri starej ceste bol postavený kríž. Na rovnakom mieste ho zaznamenala už mapa z 1. polovice 19. storočia. Podľa vytesaného záznamu na zadnej strane dnešný kríž vztýčili 1. mája 1958. Jeho zakladatelia sú ukrytí za iniciálami V. - M. V.

1958
1. V.
V - M
V

Kamerové systémy