Kamenný kríž na kraji obce pri ceste do Bíňoviec bol podľa vročenia na kríži postavený v roku 1803, ale podľa máp stával na tomto mieste aj starší kríž. Podľa ďalšieho vročenia bol v roku 1937 renovovaný. Na podstavci pred krížom je priestor pre sochu (Panny Márie), ktorá dnes chýba. V roku 2011 zhodila kríž z podstavca búrka, obec ho dala ale vzápätí opraviť.

CONSUMATUM
EST
Crux
aedificata a. D. 1803
Renovata a. D. 1937

Kamerové systémy