Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec

Kamenný kríž na kraji obce pri ceste do Bíňoviec bol podľa vročenia na kríži postavený v roku 1803, ale podľa máp stával na tomto mieste aj starší kríž. Podľa ďalšieho vročenia bol v roku 1937 renovovaný. Na podstavci pred krížom je priestor pre sochu (Panny Márie), ktorá dnes chýba. V roku 2011 zhodila kríž z podstavca búrka, obec ho dala ale vzápätí opraviť.

CONSUMATUM
EST
Crux
aedificata a. D. 1803
Renovata a. D. 1937

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)
Kamerové systémy